Bild 17

Välkommen till BILD17

Med FNs sjutton mål för hållbar utveckling som inspirationskälla, presenterar 14 kandidater inom Bildjournalistikprogrammet 180hp hos Mittuniversitetet sina bildberättelser från sju länder. Medans bildjournalistiken hävdar kanske inte att erbjuda lösningar och svar kan det hjälpa oss att ifrågasätta, förstå och bearbeta de komplicerade problem som vi står inför, i hopp om att främja den globala diskursen.

Bildjournalistens roll har aldrig varit statisk. Den skiftande rösten och visionen av fotografer idag återspeglar vår tids personliga berättande röst samtidigt som den skildrar komplexa frågor som ligger både inom och utanför våra egna bakgårdar.

Utställningens 14 studenters examensprojekt speglar mångfalden av röster inom samtida bildjournalistik. Deras varierade perspektiv påminner oss om 1960-talets feministiska slogan som betonade kopplingar mellan den privata, individuella, levda erfarenheten och den större politiska och sociala strukturen;  Det personliga är politiskt.

 

Medverkande:
Hilda Arneback
Sophie Bordenave Lindborg
Mariell Dahlström
Troy Enekvist
Andreas Eriksson
Robert Gabrielsson
Erik Nylander
Hanna Sjöberg
Patricia Ståhl
John Sundberg
Markus Toivonen
Niklas Wallner
Lena Wennilsjö
Emil Wesolowski

 

Ansvariga:

Linda Thompson, lärare
Per  Mattsson, programansvarig

Är du intresserad och vill mer om spännande saker som bildjournalistik, dokumentärfotografi, street photography eller visuell journalistik , kontakta oss på info@bildjournalistik.com